Kandho ko kitabo k bojh ne jukaya

Kandho ko kitabo k bojh ne jukaya

Wah wah,

Kandho ko kitabo k bojh ne jukaya,

ACP ne kaha daya tum khuni ko pakdo
Main Mutravisarjan kar ke aaya!

Get New Jokes in your mailbox

Subscribe for daily email, and never miss out on most popular jokes.

Leave a Reply

on Apr 14, 2014